امروز:

مدیریت فروشگاه چیدمان فروش مهندسی فروش

 نام او
که همه هستی از اوستمدیریت فروشگاه
چیدمان و مهندسی فروش
راهکارهای علمی وعملی مدیریت فروش مهندسی فروش فروشگاه مداری، مهندسی فروش، طراحی و چیدمان فروش پیشبرد فروش، فروش حضوری پخش توزیع و فروش مویرگی
برای تهیه کتاب به انتشارات دیدار دوران 66961641 و انتشارات آگاه مراجعه شود

تألیف و ترجمه:
علی خـویه
www.khooyeh.com 
www.alikhooyeh.blogfa.com

تهران
1389

 
khooyehali@yahoo.comارسال نمایند و یا نظرات خود در وب سایت www.khooyeh.com یا وبلاگ www.alikhooyeh.blogfa.com مرقوم نمایند.

با تشکر و سپاس فراوان
- علی خویه[1]


1-2) مدیریت امورفروشگاهی
مدیریت امور فروشگاهی ( به ویژه خرده فروشی ) وکلیه اموری است که ازجانب مدیریت فروشگاه برای ایجاد ارتباط بهتر وبیشتربا مشتری درمحل فروشگاه انجام می شود.
زمینه های مورد بحث درمدیریت فروشگاهی
- نحوه تامین کالا
- نحوه تامین مالی خریدها وپروژه ها
- نحوه )


________________________________________
[1] .کتاب های دیگری که از این مولف به چاپ رسیده است 1- سبک های تبلیغات (رسا) 2- تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات بازرگانی و بازاریابی (سیته) 3- مدیریت استراتژیک تبلیغات بازاریابی(رسا)4- مهندسی ذهن و ان ال پی در ارتباطات بازاریابی و تبلیغات (رسا) 5- تبلیغات تریزی راهکار حل خلاقانه مسائل بازاریابی ( رسا) 6- راز تجارت 7- بازاریابی املاک و مستغلات(دیدار دوران) و نیزبرخی از نرم افزارهای تولید شده توسط مولف شامل : راز تجارت،مهندسی فروش


پیشگفتار مولف
مقدمه:
فصل اول : مقدمه ای برچیدمان فروش و فروشگاه مداری
1-1 )چیدمان فروش و فروشگاه مداری چیست ؟
1-2 مدیریت امورفروشگاهی
1-3 تاریخچه چیدمان و دکوراسیون در زندگی و کسب و کار
1-4 بیست اصل مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش
1-5 جایگاه طراحی و چیدمان فروشگاه در بازاریابی و کسب و کار:
1-6 مدیریت محصول و چیدمان کالا در فروشگاه مداری
1-6.1 موضع و جایگاه محصول:
1-6.2 استراتژیهای تعیین جایگاه محصول در فروشگاه
1-7 سطح فروش و چیدمان کالا :
فصل دوم : تجزیه تحلیل عناصر فروشگاه و محل کسب و کار و چیدمان فروش
2-1) معماری فروشگاه :
2-2) رنگ پردازی وروانشناسی رنگها :
2-2-1)رنگ بسته بندی کالا :
2-3) نور پردازی فروشگاه
2-3-1)سبک های اصلی نورپردازی 
2-4) موسیقی فروشگاه و محل کار:
2-4-1) موسیقی درمانی در فروشگاه و محل کار
2-5) ایجاد فضای معطر و دل انگیز
2-6) تابلوهای راهنمادر فروشگاه و محل کسب و کار
2-7) انتخاب رنگ دیوارها
2-8) انتخاب کفپوش
2-9) استفاده از طبیعت در محیط فروش
2-10) محیط، بهداشت و ایمنی فروشگاه و محل کار
امنیت – حفاظت – بهداشت – دسترسی
2-11) ارگونومی در چیدمان فروش و فروشگاه مداری محل کسب و کار
2-12) موقعیت فروشگاه و محل کسب و کار
2-13) نمای ورودی و محوطه ی اطراف فروشگاه
2-14) نقش تکنولوژی در طراحی و چیدمان فروش و فروشگاه مداری
2-15) فرم و فضا در طراحی و چیدمان فروش و محل کسب و کار
2-16) حجم، بافت و شکل در طراحی و چیدمان فروش
2-17) وضعیت انبار
2-18) وضعیت سردخانه ها
2-19) تبلیغات و اطلاع رسانی
2-20) ویژگی فروشندگان ، صندوق داران ، انتظامات و خدمه
2-21) گرافیک فروشگاهی و محل کسب و کار
2-21-1) کاربردهای گرافیک فروشگاهی و محل کسب و کار
2-21-2) تداوم در عناصر گرافیکی فروشگاه و محل کسب و کار
2-21-3) تاکید در عناصر گرافیکی فروشگاه و محل کسب و کار
2-21-4) تعادل در عناصر گرافیکی فروشگاه و محل کسب و کار
2-21-5) تناسب: در عناصر گرافیکی فروشگاه و محل کسب و کار
2-21-6) ایجاد وحدت در فروشگاه و محل کسب و کار
2-21-7) تنوع هدف فروش
5-9-1) تفاوت بین مفاهیم هدف، ابزار و عملیات فروش و محل کسب و کار
5-9-2) ویژگی های هدف گذاری خوب
5-9-3) محاسن و مزایای هدف گذاری فروش
5-9-4) فرایند هدفگذاری در سیستم فروش
5-7-5) سیستم ها و روش های هدفگذاری اجرایی
5-10) سفارش گیری از مشتری
5-11) تعیین بودجه فروش
5-12) مهندسی فروش هدف دار
5-12-1) فروش هدف دار (فروش بر مبنای هدف)
5-12-2) سه مرحله اصلی فروش بر مبنای هدف
5-13) تکنیک ها و استراتژی های فروش
5-13-1) فروش انبوه {Mass Selling}
5-13-2) فروش مبتنی بر بخشهائی از بازار و مشتریان{Segment Selling}
5-13-3)فروش مبتنی بر بخش های ویژه {Niche Selling}
5-13-4)فروش خرد {Micro Selling}
5-13-5)فروش محلی: {Local Selling}
5-13-6)فروش فردی: {Individual Selling}
5-13-7)فروش یکنواخت(یکنواخت)
5-13-8)فروش چندگانه
5-13-9)فروش متمرکز
5-14) هدف قرار دادن بازار و مشتریان {تعیین بازار و مشتریان هدف}{Target Market}
5-15) ارزیابی بخشهای بازار و مشتریان
5-16) استراتژیهای انتخاب بخشهائی از بازار و مشتریان
5-17) عوامل موثر در گزینش استراتژی انتخاب بازار و مشتریان
اداره و کنترل فروشگاه
5-10-1) جذب و انتخاب پرسنل فروشگاه و محل کسب و کار
5-10-2)تجزیه و تحلیل شغل
5-10-3)شرح شغل
5-10-4)تربیت و آموزش شاغلین فروشگاه و محل کسب و کار
5-10-5)ایجاد انگیزه و کنترل شاغلین فروشگاه
5-10-6)رفتارهای مدیریتی فروشگاهی و محل کسب و کار
5-10-7)تصمیم گیری های فروشگاهی و محل کسب و کار
5-10-8)سبک و شیوه ی مدیریت فروشگاه و محل کسب و کار
5-10-9)ارزیابی پرسنل فروشگاه :
5-10-11)مدیریت پیکربندی فروشگاه
- فروشندگان حرفه ای
- کسری و مغایرت کالاها در فروشگاهها و محل کسب و کار
- اصول مکان یابی فروش و فروشگاه و محل کسب و کار
- موقعیت فروشگاه و مشتری
- موقعیت فروشگاه و محیط عمومی شهر
- سطوح تجاری
- شرایط اختصاصی محل فروشگاه
5-13-5) تحقیقات در محل و موقعیت فروشگاه
فصل ششم:چاشنی های فروش و برنامه های ترفیع
6-1) ترفیع و ترویج در فروش و فروشگاه:
6-2) اهداف سیستم ترفیع و چاشنی فروش
6-3) مدیریت کانال توزیع:
6-4) سیستم ترفیع در سطوح کانال:
6-5) عوامل و ابزارهای موثر در سبد ترویج
6-6) پیشبرد فروش
6-7) فروش شخصی و بازاریابی مستقیم حضوری
6-9) روابط عمومی:
6-10) نمونه چاشنی فروش در یک شرکت پخش
6-11) سمپلینگ چیست ؟
6-12) سمپلینگ در ایران
6-13) کاربردهای سمپلینگ
6-14) مزایای سمپلینگ
6-15) هدف از سمپلینگ
6-16) شاخه های سمپلینگ
6-17) مرچندایزینگ
6-18) هدف از مرچندایزینگ
6-19) بودجه مرچندایزینگ
6-20) وظایف Merchandiser یا بازار پرداز
6-21) عوامل مورد نظر مشتریان دربازار پردازی
6-22) عملیات بازارپردازی
6-23) عوامل مورد نظر مشتری دربازارپردازی
فصل هفتم :خریداران و مشتریان فروشگاه ها
7-1) دسته‌بندی افراد در پذیرش و خرید فروشگاه های جدید
7-2) درک رفتار خریداران، استفاده کنندگان مصرف کنندگان فروشگاه و فروشگاه
7-3) عوامل موثر بر رفتار خریداران فروشگاه و فروشگاه
7-3-1) عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه و فروشگاه:
7-3-2)عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه و محل کسب و کار
7-3-3)گروههای مرجع و تاثیر آنها بر خرید از فروشگاه و فروشگاه مداری
7-3-4)خانواده و نقش آن در خرید و تهیه اقلام از فروشگاه و محل کسب و کار
7-4) عوامل فردی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه و محل کسب و کار
سبک زندگی و تاثیر آن بر خریداران فروشگاه
تلقیات و برداشت های خریداران فروشگا
شخصیت خریداران
7-5) عوامل روانشناختی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه و محل کسب و کار
7-6) انواع رفتارهای خرید در فروشگاه و محل کسب و کار
7-7) فرایند 6 مرحله ای انتخاب، خرید و تهیه جنس مشتری از فروشگاه و محل کسب و کار
فصل هشتم: تکنیک های فروشگاه مداری و طراحی و چیدمان فروشگاه
8-1) پوکا یوکی
8-2) استراتژی ضد دزدان فروشگاهی
8-3) Just in Time
8-4) 5s در مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش
8-5) کایزن در مدیریت فروش و فروشگاه مداری
8-6) موداهای فروش و فروشگاه مداری
8-7) فاکتورهای استرس و نگرانی در محیط‌ های فروش
8-8) مدیریت هزینه های فروشگاه
8-9) شش سیگما در مدیریت فروشگاه، طراحی و چیدمان فروشگاه و محل کسب و کار
8-10) فنگ شویی در فروشگاه مداری و چیدمان فروش و محل کسب و کار
پیوست 1) نگاهی کلی به امکانات نرم افزار فروش فروشگاهی و محل کسب و کار
پیوست 2) تجهیزات  فروشگاهی
پیوست 3) مورد کاوی طراحی و چیدمان نمایشگاه کتاب
منابع:


نوشته شده در : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390  توسط : علی خویه.    نظرات() .

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic