امروز:

سمینار چیدمان فروش سمینار مدیریت فروشگاه

دوره آموزشی مدیریت فروشگاه ، فروشگاه مداری و مهندسی فروش و چیدمان فروش

به صورت کارگاهی و اجرایی

همراه با اعطا مدرک بین المللی

مدرس علی خویه 09122991608

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

www.storemanagement.blogfa.com

مدرس دانشگاه مولف و مترجم 7 اثر تخصصی

مولف و مترجم کتاب مدیریت فروشگاه مهندسی فروش و چیدمان فروش

با بیش از یک دهه تجربه اجرایی

عضو انجمن های ملی و بین المللی

مدت دوره 32 ساعت

برخی از سرفصل ها:

1-1 )چیدمان فروش و فروشگاه مداری چیست ؟

1-2 مدیریت امورفروشگاهی

1-3 تاریخچه چیدمان و دکوراسیون در زندگی و کسب و کار

1-4 بیست اصل مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش

1-5 جایگاه طراحی و چیدمان فروشگاه در بازاریابی و كسب و كار:

1-6 مدیریت محصول و چیدمان كالا در فروشگاه مداری

1-6.1                    موضع و جایگاه محصول:

1-6.2                    استراتژیهای تعیین جایگاه محصول در فروشگاه

1-7 سطح فروش و چیدمان كالا :

فصل دوم : تجزیه تحلیل عناصر فروشگاه و محل کسب و کار و چیدمان فروش

2-1) معماری فروشگاه :

2-2) رنگ پردازی وروانشناسی رنگها :

2-2-1)رنگ بسته بندی كالا :

2-3) نور پردازی فروشگاه

2-3-1)سبک های اصلی نورپردازی

2-4) موسیقی فروشگاه و محل کار:

2-4-1) موسیقی درمانی در فروشگاه و محل کار

2-5) ایجاد فضای معطر و دل انگیز

2-6)  تابلوهای راهنمادر فروشگاه و محل کسب و کار

2-7)  انتخاب رنگ دیوارها

2-8) انتخاب کفپوش

2-9) استفاده از طبیعت در محیط فروش

2-10) محیط، بهداشت و ایمنی فروشگاه و محل كار

امنیت – حفاظت – بهداشت – دسترسی

2-11) ارگونومی در چیدمان فروش و فروشگاه مداری محل کسب و کار

2-12)  موقعیت فروشگاه و محل کسب و کار

2-13)  نمای ورودی و محوطه ی اطراف فروشگاه

2-14) نقش تكنولوژی در طراحی و چیدمان فروش و فروشگاه مداری

2-15)

2-24) چک لیست فروشگاه مداری ومدیریت فروشگاه و محل کسب و کار

ده پرسش كلیدی در رابطه با خلق ارزش در فروش حرفه ای و محل کسب و کار

2-25) بخش های چیدمان فروشگاه و محل کسب و کار

2-26) اصول چیدمان محصولات یخچالی در انبار دارویی داروخانه نگین

فصل سوم: مدیریت فروشگاه های بزرگ و محل کسب و کار

3-1) انواع فروشگاه‎‎‎ها

3-1-1)نکات مهم در استفاده از خدمات عمده فروشان

3-2) ویژگی های فروشگاه زنجیره ا

3-3)مزایای فروشگاه شبکه ای برای جامعه و مصرف کنندگان

3-4) فعالیت های اجرایی فروشگاه ها و فروشگاههای زنجیره ای

3-5) استراتژی فروشگاهی

3-6) عوامل رشد و توسعه فروشگاه ها به ویژه فروشگاه های  زنجیره ای

3-6-1)عوامل بیرونی تاثیر گذار در رشدوتوسعه فروشگاه ها و محل کسب و کار

3-6-2)عوامل درونی تاثیر گذار در رشد و توسعه  فروشگاه ها و محل کسب و کار

3-7) ایجاد مزیت رقابتی فروش و  فروشگاه و محل کسب و کار

3-7-1) وفاداری مشتری

3-7-1-1)موقعیت و جایگاه فروشگاه   و محل کسب و کار

3-7-1-2)سرویس و خدمات 

3-7-1-3) پایگاه داده های فروشگاه و محل کسب و کار

3-7-2)ارتباط باتامین كنندگان كالا

3-7-3)كاركنان و پرسنل متعهد و موثر

3-7-4)هزینه های عملیاتی و اجرایی پایین 

3-8) استراتژی های رشد فروشگاه

3-8-1) نفوذ در بازار

3-8-2)   توسعه بازار

3-8-3)   توسعه چارچوب فعالیت فروشگاه

3-8-4)   تنوع

فصل چهارم: ارتباطات فروشگاهی و فروشگاه مداری و محل کسب و کار

4-1

5-4)                       مهندسی فروش

5-4-1) شاخه های مهندسی فروش و تجزیه تحلیل فروش

5-5)                       پیش بینی فروش

5-5)1.                  روشهای پیش بینی فروش

5-6)                       برنامه ریزی فروش و فروشگاه و محل کسب و کار

5-7)                       کارگاه کارگروهی مهندسی فروش و محل کسب و کار

5-7-1) چک لیست مهندسی فروش

5-8)                       بررسی موردی مهندسی فروش

5-9)                       هدفگذاری و مدیریت  هدف فروش

5-9-1) تفاوت بین مفاهیم هدف، ابزار و عملیات فروش و محل کسب و کار

5-9-2) ویژگی های هدف گذاری خوب

5-9-3) محاسن و مزایای هدف گذاری فروش

5-9-4) فرایند هدفگذاری در سیستم فروش

5-7-5) سیستم ها و روش های هدفگذاری اجرایی

5-10)      مبتنی بر بخشهائی از بازار و مشتریان{Segment Selling}

5-13-3)فروش مبتنی بر بخش های ویژه {Niche Selling}

5-13-4)فروش خرد {Micro Selling}

5-13-5)فروش محلی: {Local Selling}

5-13-6)فروش فردی: {Individual Selling}

5-13-7)فروش یکنواخت(یکنواخت)

5-13-8)فروش چندگانه

5-13-9)فروش

اداره و کنترل فروشگاه

5-10-1) جذب و انتخاب پرسنل فروشگاه و محل کسب و کار

5-10-2)تجزیه و تحلیل شغل

5-10-3)شرح شغل

5-10-4)تربیت و آموزش شاغلین فروشگاه و محل کسب و کار

5-10-5)ایجاد انگیزه و کنترل شاغلین فروشگاه

5-10-6)رفتارهای مدیریتی فروشگاهی و محل کسب و کار

5-10-7)تصمیم گیری های فروشگاهی و محل کسب و کار

5-10-8)سبک و شیوه ی مدیریت فروشگاه و محل کسب و کار

5-10-9)ارزیابی پرسنل فروشگاه :

5-10-11)مدیریت پیکربندی فروشگاه

-          فروشندگان حرفه ای

-          كسری و مغایرت كالاها در فروشگاهها و محل کسب و کار

-          اصول مكان یابی فروش و  فروشگاه و محل کسب و کار

-           موقعیت فروشگاه و مشتری

-          موقعیت فروشگاه و محیط عمومی شهر

-          سطوح تجاری

-          شرایط اختصاصی محل فروشگاه

 5-13-5)  تحقیقات در محل و موقعیت فروشگاه

فصل ششم:چاشنی های فروش و برنامه های ترفیع

6-1) ترفیع و ترویج در  فروش و فروشگاه:

6-2)6-10) نمونه چاشنی فروش در یک شرکت پخش

6-11) سمپلینگ چیست ؟

6-12) سمپلینگ در ایران

6-13) کاربردهای سمپلینگ

6-14) مزایای سمپلینگ

6-15) هدف از سمپلینگ

6-16)  شاخه های سمپلینگ

6-17)  مرچندایزینگ

6-18)  هدف از مرچندایزینگ

6-19)  بودجه مرچندایزینگ

6-20) وظایف Merchandiser یا بازار پرداز

6-21) عوامل مورد نظر مشتریان دربازار پردازی

6-22) عملیات بازارپردازی

6-23) عوامل مورد نظر مشتری دربازارپردازی

فصل هفتم :خریداران و مشتریان فروشگاه ها

7-1)                       دسته‌بندی افراد در پذیرش و خرید فروشگاه های  جدید

7-2)                       درک رفتار خریداران، استفاده کنندگان مصرف کنندگان فروشگاه و فروشگاه

7-3)                       عوامل موثر بر رفتار خریداران فروشگاه و فروشگاه

7-3-1) عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه و فروشگاه:

7-3-2)عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه و محل کسب و کار

7-3-3)گروههای مرجع و تاثیر آنها بر خرید از فروشگاه و فروشگاه مداری

7-3-4)خانواده و نقش آن در خرید و تهیه اقلام از فروشگاه و محل کسب و کار

7-4)                       عوامل فردی تاثیر گذار بر خریداران فروشگاه و محل کسب و کار

سبک زندگی و تاثیر آن بر خریداران فروشگاه

تلقیات و برداشت های خریداران فروشگا

شخصیت خریداران

7-5)                       عوامل روانشناختی تاثیر گذار بر خریداران  فروشگاه و محل کسب و کار

7-6)         me

8-4)                          5s در مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش

8-5)                       کایزن در مدیریت  فروش و فروشگاه مداری

8-6)                       موداهای فروش و فروشگاه مداری

8-7)                       فاكتورهای استرس و نگرانی  در محیط‌ های فروش

8-8)                       مدیریت هزینه های فروشگاه

8-9)                       شش سیگما در مدیریت فروشگاه، طراحی و چیدمان فروشگاه و محل کسب و کار

8-10)                   فنگ شویی در فروشگاه مداری و چیدمان فروش و محل کسب و کار

پیوست 1) نگاهی كلی به امكانات نرم افزار فروش فروشگاهی و محل کسب و کار

پیوست 2) تجهیزات فروشگاهی

پیوست 3) مورد کاوی طراحی و چیدمان نمایشگاه كتاب


نوشته شده در : یکشنبه 4 اردیبهشت 1390  توسط : علی خویه.    نظرات() .

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو